Byta kön är den ondes (SATANS) påhitt!

Exakt.

Liksom Gud har han (SATAN) en här.

Denna här består av onda andar

Dessa andar besätter människorna.

Satan har nu hittat på lögnen, att männniskorna ska byta kön.

Men det kön Gud givet är det sanna könet.

Den som tror de kan byta får förr eller senare lida svårt av sitt så kallade byte.

Satan är den fallne ängeln, som du kan läsa om här:

Jesaja 12:12-15 Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!13 Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr.14 Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.'15 Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven.

Om människorna tog sig till vara, skulle de inte vara så godtrogna och låta sig luras så lätt av djävulen.

Men utan Gud/Jesus i sitt hjärta kan människor falla för både det ena och det andra av Satans (djävulens) påhitt.

Hemskt nog blir det värre och värre. Människor blir mer och mer lurade.

Till sist luras människorna totalt att dyrka djävulen, då han sätter sig på tronen i Jerusalem och låter sig utropas som Gud.

Uppenbarelseboken kap. 13 och kap. 14.

SE UPP! TIDEN ÄR NÄRA DÅ HIMMEL OCH JORD SKA FÖRGÅS!!!

Matteus 24:35 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.