BESTÄLL DETTA DOKUMENT (gratis) HOS SVERIGES KRISTNA RÅD -
SKR
.

OM DU ÄLSKAR SANNINGEN (ÄR FÖDD PÅ NYTT) - SÅ SER DU ATT DETTA DOKUMENT INTE ÄR FRÅN GUD!

OM DU INTE KAN SE ATT LÖGNENS ANDE (SATAN) ÄR I VERKSAMHET I ´CHARTA OECUMENICA` OCH I SVERIGES KRISTNA RÅD, ÄR DET ETT TECKEN PÅ ATT DU INTE ÄR FRÄLST UTAN HAMNAR DÄR SATAN OCH HANS ÄNGLAR HAMNAR - I HELVETET!

BIBELN TALAR OM EN VÄRLDSKYRKA MED SATAN-VILDDJURET SOM GUD.

DEN ÄR PÅ GÅNG ATT HELT FÖRVERKLIGAS - JA, DEN ÄR I SLUTSKEDET.

2 TESSALONIKERBREVET 4:3-7 SÄGER:

"Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen."


AVFALLET ÄR REDAN HÄR (SE ALLA SAMFUND OCH KYRKOR SOM UNDERTECKNAT DOKUMENTET `CHARTA OECUMENICA`!) 

NU SKA ANTIKRISTS FRAMTRÄDA!

DE FLESTA MÄNNISKOR KOMMER INTE ATT SE ATT DE ÄR LURADE FÖRRÄN DET ÄR FÖR SENT!!

Matteus 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23 Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.' 

Uppenbarelseboken 14:9-12 En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret (Antikrist-Satan) och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, 10 då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. 12 Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."


VÄLJ DET EVIGA LIVET HOS GUD!