~~~~~

Jesaja 66:1-2

Så säger Herren: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren . Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.

Isaiah 66:1-2    

Thus says the Lord: “Heaven is my throne, and the earth is my footstool; what is the house that you would build for me, and what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look: he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word.