https://www.youtube.com/watch?v=E9-UNRbbc5k

För dig som går hem från möte i kyrkan och är tom - här är en predikan för dej.

Jesus föddes av Jungfru Maria. Jesus dog för vår synd på korset. Han uppstod på den tredje dagen. Han sitter bredvid Gud på hans högra sida. Följ honom och ta emot förlåtelsen för din synd! Om du inte vill det får du betala för din synd själv - i evighet!