https://www.youtube.com/watch?v=iCHvzTqIPlw&app=desktop

Carl Fredrik Wisløff preker om hva vekkelse er. Prekenen ble holdt i 1989.

~~~~