Jesaja 5:14 Ja, därför spärrar dödsriket upp sitt gap, det öppnar sina käftar utan allt mått,


Peter Gumbel (världsvid ledare för alfakursen) hälsar på sin vän påve Francis

Som jag påpekat förut:

Ingen sannt kristen (alltså en person som inte kompromissar med sanningen och som är född från ovan Joh. 3:3) får höras på radion.

Men Jaktlund (Nationell Ledare Alpha Sverige) får.

Varför?

Jo, för han promotar Satans kyrka alltså den katolska världskyrkan, där alla religioner samsas.

Se Sveriges Kristna Råd - Medlemskyrkor så ser du hur långt från sanningen "kyrkan" fallit.

Dessa så kallade kyrkor tillhör inte Gud utan Satan!

(Det passar bra med "fredsmärket", där man kan se det brutna korset som betyder HAT mot den levande Guden!)

Samfunden och kyrkorna har alla Alfakursen på sitt schema.

Jag som har denna blogg har skrivit många gånger om den sataniska Alfakursen och villfarelsen med ekumenin.

Nu är det upp till dig att själv kolla sanningen, om du säger dig tillhöra Gud genom hans Son Jesus Kristus.

~~~~

"Kristna" uppmanas att be till Gud för Sverige.

Tror de att Gud hör en så kallad bön från orena läppar?!

NEJ OCH ÅTER NEJ! GUD LYSSNAR INTE PÅ MÄNNISKORNAS BABBEL DE KALLAR BÖN!

Uppenbarelseboken 21:8 Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.

~~~~

Detta händer dem som bedrar och de som låter sig bedras!

"Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all." J.C. Ryle