Vet ni...det är fint att söka sanningen men att finna den är fult!

Caroline Krook säger i tidningen Dagen:

"Jag är rädd för fundamentalister av alla de slag, de där som äger sanningen i stället för att söka den.

Vem hamnar i helvetet?

- Ingen, tror jag. Gud älskar oss så mycket att han vill ha alla sina barn hos sig."

Så talar en präst som inte är en präst efter Guds hjärta.

En präst efter Guds hjärta talar det han säger och hittar inte på egna sanningar.

Krook tror på sin egen gud, men vill inte lära känna den verklige Guden, som dog på ett kors för att rädda oss, som erkänner att vi är SYNDARE och behöver Guds förlåtelse.

~~~~

Att helvetet finns är självklart eftersom Jesus säger det i sitt ord, som är Bibeln.

Men Krook läser inte Bibeln och tror att Jesus ljuger.

ALLA SOM INTE TROR OCH INTE LYDER GUD och därmed är födda på nytt Joh.3:3, KOMMER ATT HAMNA I HELVETET!

Därför sände Fadern sin Son Jesus Kristus för att rädda oss människor från att gå evigt förlorade.

Otroende präster som hittar på egna sanningar hamnar bland alla andra otroende, de som gjort Jesus till lögnare.

~~~~

Har Krook sagt till sin närmaste man Michael Bjerkhagen att det är en synd att vara homosexuell, och dessutom samtidigt kalla sig präst?

Romarbrevet 1:26-28  Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.28 Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Matteus 7:15 Ak­ta er för de fals­ka pro­fe­ter­na, som kom­mer till er förklädda till får men i sitt in­re är rov­lyst­na var­gar