Chefsåklagare Krister Petersson söker uppgifter om mordet på Olof Palme hos den militära underrättelsetjänsten.

Petersson har begärt ut uppgifter från Must "med anledning av bearbetning av uppslag i utredningen om mordet".

– Jag vill inte säga mer än så, säger Petersson.

Olof Palme blev ihjälskjuten den 28 februari 1986, på Sveavägen i centrala Stockholm. Vem som ligger bakom mordet är fortfarande ovisst, och utredningen om statsministerns död är är den största i Sverige, och en av världens mest omfattande.

Nu söker chefsåklagare Krister Petersson, som leder förundersökningen, nya uppgifter om mordet – hos den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Läs  mer

(Om chefsåklagare Krister Petersson är seriös hoppas jag inte han utsätts för mordförsök och kanske att bli mördad! De som hatar ljuset och älskar mörkret skyr inga hinder, för att kunna genomföra sin sataniska plan.)

~~~~

MAN BEHÖVER NOG INTE VARA EXPERT...FÖR ATT RÄKNA UT VILKA SOM LIGGER BAKOM!

DET FINNS DE SOM ÄLSKAR ATT LJUGA OCH GÖMMA SIG BAKOM ANDRA.

TYVÄRR SÅ KOMMER DET NOG INTE FRAM FÖRRÄN VID GUDS DOMSTOL.

SVERIGES POLITIKER OCH SÄPO STÖTTAR DE SKYLDIGA ANNARS HADE MORDET UTRETTS FÖR LÄNGE SEDAN.

OCH VILKA LÅG BAKOM ANNA LINDHS DÖD?!

SVERIGES REGERING (DE SOM INTE RÄKNAS SOM TILLHÖRANDE SKUGGREGERINGEN) BORDE SKÄMMAS  FÖR SIN FEGHET OCH SITT MEDLÖPERI!

LUKAS 8:17 Det finns inget dolt som inte ska  uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen.