Nu har de börjat igen att sprida sitt gift över landet med regeringens godkännande!!

Själv hade jag, som har denna blogg, häromåret självlysande trådar, som kom ut ur kroppen - trådar från chemtrailen.

(Som bevis på att jag lever i sanningen och inte ljuger, så har jag sparat ett exempel av detta.)

Se på denna blogg under kategori: "Geoengineering" och lär dig mer om vad som händer, så du kan fly till Frälsaren Jesus Kristus!

Uppenbarelseboken 11:18 Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden."

Illuminati Card And Volcanoes Worldwide