https://www.youtube.com/watch?v=AztK31oa6zg

Kina är ett experimentland liksom Sverige.

Snart kommer fascistiska/kommunistiska/sataniska systemet till hela väst och till hela världen.

Djävulen-SATAN är ute efter varje människa!

HAN VET ATT HANS TID ÄR KORT!

Markus 13:19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma.

Apostlagärningarna 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade

FINNS HELVETET?!