Chinese Immigrant: Common Core is the Communist Core I Went Through in China

Lily Tang Williams, Lily4Liberty, Released on 1/27/15

Lily Tang Williams, a Chinese immigrant mother shares her thoughts on Common Core and her Chinese education. “I came to this country for freedom and for individual rights and liberty and to be left alone by the government. But now, how can I let my child go through the same thing I once did in China?”


Source

***

Many many people in Sweden love the Communism. They are proud to tell that they vote for the Communists. In Sweden the party is called "Vänsterpartiet".

I have family members and many friends (or former friends) who love the Communist ideology!

Not until the boots are on their heads they will wake up - but then it is too late!

That is also what Yuri Bezmenov says on many videos!

---

JEWS CREATED COMMUNISM

Feminism—A Communist Agenda

---

Många människor i Sverige älskar kommunismen. Det spelar ingen roll hur mycket fakta det finns om kommunismens ohyggliga brott  mot mänskligheten som vida överstiger brotten mot judarna (minst 180 miljoner - antagligen många fler!) - de älskar ändå kommunismen och är stolta över att kalla sig och att vara kommunister.

Kommunisternas politiska parti - Vänsterpartiet - får predika sina åsikter utan restriktioner. Ofta är dessa dolda under ett vackert täcke - bara de som inte blundar för sanningen vet att det är lögn.

Du får höra dag efter dag år, efter år hemskheterna som hände judarna, men de största brotten mot mänskligheten som kommunisterna utfört och FORTFARANDE UTFÖR! SE BARA PÅ NORD KOREA! - hålls det tyst om medan härskarna i denna och i den osynliga världen smider sina planer att fullt ut genomföra sin vidriga ideologi - den ateistiska kommunismen över hela världen.

Den så kallade "Feminismen" är ett av deras redskap. I Sverige finns ett parti  - FI lett av Gudrun Schyman! Målet är att förstöra ett av hoten - eller hotet - mot kommunismen - FAMILJEN.

---

"The Jewish people as a whole will become its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this New World Order the "children of Israel" will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands."

--Baruch Levy, Letter to Karl Marx, 'La Revue de Paris', p.574, June 1, 1928


Källa - fotot

***

...in her was found the blood of prophets, and of saints, and of all that were slain upon the Earth. Revelation 18:24

Och så skall över er komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som ni dräpten mellan templet och altaret. Matteus 23:35

Ty då skall det bli 'en stor vedermöda, vars like inte har  förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Matteus 24:21

Men vaka alltjämt, och bed att ni må kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." Lukas 21:36