Detta är vad som kommer att hända enligt sanningens bok:

Uppenbarelseboken 13 Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

~~~~

Om människorna älskade sanningen, så hade de inte varit så okunniga att de lät Satan förleda dem till att sätta in hans märke på kroppen.

Men människorna älskar inte sanningen, därför går de förlorade.

De finner inte livet utan döden.

Den uppmärksamme kunde redan för flera år sedan höra ur satansdyrkarnas mun, att de hade för avsikt att chippa alla människor.

Djävulens mål är och har alltid varit att sätta sin tron ovanför Guds tron och bli dyrkad som Gud.

För att kunna göra det, så måste han ha kontroll över alla människor.

Men eftersom han inte är allestädes närvarande som den sanne och ende Guden är, måste han spionera genom olika övervakningssystem.

Liksom han spionerade i kommunistländerna, kommer han nu att spionera och övervaka alla människor i alla länder.

Då är ett CHIP ett utmärkt redskap.

~~~~

Här kan du se och höra vad okunniga människor har för avsikt:

Ökat intresse för att sätta in mikrochip i handen

"Inte större än ett riskorn och placeras under huden mellan tummen och pekfingret. På knappt ett år har antalet svenskar som bär omkring på mikrochip i handen tredubblats."

Genom att lura människorna att ta höga lån med låg ränta kan Satan binda upp människorna, så de känner sig tvungna att ta hans märke.

Tar de inte hans märke och därmed visar sin tillbedjan av honom, så blir de dödade.

Uppenbarelseboken 14

En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

~~~~

Endast de människor som har sitt namn i Livets Bok (de som tror på Jesus) undkommer att plågas i eld och svavel!

Blir de dödade av Satan, vilket somliga kommer att bli, så kommer de till Gud Fadern och de heliga änglarna i mångtusental, som är i himlen.

Som lön vinner de det eviga livet!

~~~~

Implanted without consent. Tortured by the microchip - VIDEO

Läs mer om det kontantfria samhället HÄR!

HÄR mer om brottet mot Helsingforsdeklarationen och tortyren på de svenska sjukhusen!

"Bakom projektet står professorerna Per Roland och Giorgio Innocenti vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet, samt Jan Johansson på Ericsson Research. Ericsson ska stötta projektet med 3 miljoner kronor under tre år, och lika mycket pengar ska komma från stiftelsen för strategisk forskning.

– Målet är att försöka förstå hjärnans sätt att lösa kommunikationsfrågor och kopiera detta i elektroniska system. Det är ett högriskprojekt, som dock öppnar för nya perspektiv och samarbetsytor mellan telekommunikationsföretag och neurvetenskap, sammanfattar stiftelsens planeringschef Olle Edqvist."