https://www.youtube.com/watch?list=PLwfFtDFZDpwu9LYkcx4H1QuuLLu9SvcZm&v=mmAjhHrhQA8

Markus 13:7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Daniel 7:27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det."

Hebreerbrevet 12:26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.

Hebreerbrevet 1:10-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas utsom en klädnad.12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Matteus 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Jeremia 51:56 Herren är en vedergällningens Gud, han lönar till fullo