JAG HAR LAGT IN VIDEONA FÖR ATT JAG TYCKER DE STÄMMER MED GUDS ORD MEN DET KAN VARA EN SDA-SJUNDEDAGSADVENTIST-SIDA.

Ingen undkommer kyrkosystemen utan Gud Nåd!

Nobody escapes the church systems but by the grace of God!!