https://www.youtube.com/watch?v=eqnTVcF7yO4

Johannes 14:6 Jesus svarade honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."