GUD HAR SINA TJÄNARE DE SOM LYDER HONOM, DE SANT KRISTNA.

SATAN HAR SINA TJÄNARE DE SOM HATAR GUD OCH ALLT LEVANDE.

Uppenbarelseboken 11:18 "Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden."