https://www.youtube.com/watch?v=lWqHRLjNZbE

Isaiah 65:21 "They shall build houses and inhabit them; they shall plant vineyards and eat their fruit"

Jesaja 65:21 De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta deras frukt.

~~~~

Lukas 12:5 Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.


https://www.youtube.com/watch?v=2vywj182oFw


Markus 9:47-48 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks.

Mark 9:47-48 "And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes, to be cast into hell fire 48 where their worm does not die and the fire is not quenched."

~~~~

After praying for years to see heaven, December 4, 2004 God granted Mario Martinez his wish. What he saw will amaze you

Matthew 7:13-15 “Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14 But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. 15 “Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves."

Matteus 7:13-15 "Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar."

JESUS IS THE WAY AND THE TRUTH AND THE LIFE!


https://www.youtube.com/watch?v=08zTVFyPHP0