"I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara  vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps." - Vilhelm Moberg

Fake News: 'Our Job To Control What You Think' - Mika Brzezinski 2-22-17  [Vid]

Youtube stängde Swebbtv

UTMÄRKTA EXEMPEL PÅ DIKTATUR!