Eftersom människan är jordisk, så förstår hon inte (vill inte förstå) att det finns demoner.

Vi omgärdas hela tiden av den sataniska hären.

Den hären utgörs av ondskans andemakter i himlarymden.

Dessa plågar dem som bor på jorden.

Efesierbrevet 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Mer och mer ansätter Satans arbetare människorna på jorden.

De kommer även in i ofödda barn i moderlivet.

De ansätter de små barnen på jorden.

De finns överallt.

Gud låter detta ske.

Varför?

Jo.

Mänskligheten är fallen.

Mänskligheten har Satans natur.

Därför trivs demonerna i människan.

Därför släpper människan in demoner i sin person, i kroppen och i själen.

Besatta människor kan du se i Bibeln (Guds Ord).

På avdelningarna på sjukhus för psykiskt sjuka kan du se dem hos patienterna.

Du kan se dem överallt i din närhet.

De finns även i dig själv om du inte är född på nytt. (Joh. 3:3)

Om du är besatt av alkohol eller spel, så kan du märka dem.

Om du är en "homosexuell- ", eller en "transvestit-", eller en "transgender-person", så bor de i dig.

De gör dig fången och du blir beroende av dem.

Du tror att du är den de gjort dig till.

Du är blind därför att Satan har gjort dig sådan, och du har tillåtit det.

Han älskar att se dig slav under hans makter.

Du är i hans våld.

~~~~

Ja, varför låter Gud detta ske?

Därför att Gud vill ge frälsning till människan.

Gud vill att människan ska söka Gud.

Ofta måste det ske genom plågor av olika slag.

Eftersom demonerna är specialister på plågor, använder Gud dessa till att föra människorna till honom.

Så var det för mig och så är det för de flesta människor.

Att finna Gud och låta sig finnas av honom går oftast genom stora svårigheter orsakade av vårt fallna tillstånd (Syndafallet, se Bibeln om detta) och av Satans demoner.