Demoner finns de?

JA!

De attackerar människor.

Det enda sättet att dessa inte kommer vid oss är att omvända sig till Gud genom hans Son Jesus Kristus och sedan LYDA honom.

("OSAS" - en gång frälst alltid frälst - är fel!)

Romarbrevet 3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Då du omvänt dig tilll Jesus och bett honom att förlåta dig din synd har du fått kraft att lyda honom.

Därmed har du inga ursäkter.

Men Gud vill inte att någon ska gå förlorad och få betala för sina synder själv:

2 Petrus 3:8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.TAG EMOT HERRARNAS HERRE OCH KUNGARNAS KUNG JESUS KRISTUS OCH DIN SJÄL FÅR RO OCH DU SLIPPER UNDAN HELVETET!

~~~~

Om himmelen!

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud tro och på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? (Johannes 14: 1-2)

Och han skall torka allas tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. (Upp. 21:4)