Om fallna änglar och demoner inte fanns skulle inte teknologin kunna göra de "framsteg", som den nu gör.

Gud den Allsmäktige säger:

1 Mosebok 11:6 Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

1 Johannesbrevet 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud (de som är födda på nytt Joh. 3:3) och att hela världen är i den ondes våld.

Min uppfattning är, och jag tror den är rätt, är att de människor som håller på med sluttidens teknologi får hjälp av Satan och hans medhjälpare, som är  fallna änglar och demoner.

Dessa fanns innan FLODEN och orsakade stor förödelse. 

De orsakade att människorna föll i stor synd, precis som nu och ändå värre vilket kommer att även ske i denna värld, på denna jord, 

Människornas synd var så stor så Gud sände en FLOD och dränkte hela världen utom åtta personer, Noa och hans familj.

Läs 1 Mosebok kap. 7 om FLODEN, som Gud sände på grund av människornas ondska.

Denna gång ska Gud sända en ELD.

Endast de som har Guds sigill (FÖDDA PÅ NYTT) ska räddas.

ÄR DU EN AV DEM?!

OM INTE GÅR DU FÖRLORAD!!

Det finns en himmel och ett helvete, som varar i evighet.

Vad väljer du?

HIMMEL ELLER HELVETE?

In Genesis 6 we learn that the primary cause of the flood was the emergence of a new, insidious threat to God's plan of redemption. Fallen angels, called "sons of God" (ben Elohim) in Genesis 6, were taking women, called "daughters of men," for sexual relationships. The result of these unions were a grotesque being scripture calls Nephilim. The Nephilim were giants, people who were grossly distorted by their unnatural origins.

~~~~