Road Warning

Credit ChristArt.com

Det närvarande livet är inte det slutliga. Det är livet bortom graven som verkligen betyder något.

Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Hebreebrevet 11:10

Mose valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Hebreerbrevet 11:25

Trons människor såg det som var utlovat - de såg det i fjärran . de bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Hebreerbrevet 11:13

DET ÄR I DET HÄR LIVET DU AVGÖR DIG FÖR HIMMELEN ELLER HELVETET!

Jesus betalade priset för dig genom sitt blod som utgöts för dig på Golgata kors.

Han frambar ett enda syndoffer för alla tider. Hebreerbrevet 10:12

Det är SYNDEN som skiljer oss från Gud. Jesaja 59:2

Olydnad mot Guds bud leder till förbannelse. 5 Mosebok 28:15

Men INGEN kan lyda Gud bud genom egen kraft - INGEN vill det heller.

Men Gud tar bort stenhjärtat och ger oss ett nytt hjärta som vill följa Gud och hålla hans ord.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36:26,27

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Korintierbrevet 5:17

~~~~

?VAR ÄR DE DÖDA? - ?WHERE ARE THE DEAD? ~ Karl G. Sabiers

-Från en bok från 1950 har jag kopierat denna bild som visar var de ogudaktiga respektive de på Jesus troendes andar hamnade (kropparna ligger i graven), innan Jesus Kristus dog på korset för människornas synder. (Joh. 3:16)

Efter Jesus död så går de rättfärdigas andar till Guds tron till paradiset, som är uppåt medan det alltså tidigare - under Gamla Testamentets tid - var nedåt till Abrahams sköte.

De ogudaktiga går fortfarande nedåt till "pinorummet" - se bilden. "Abrahams sköte" eller "paradiset" (se Jesus ord till rövaren på korset) är efter Jesus död tomt (Markus 16:19)!

Se också hur de ogudaktigas och de rättfärdigas (under GT) boningar skiljdes av ett stort svalg!

~~~~

GUDSRIKET PÅ JORDEN SKALL UPPRÄTTAS DÅ JESUS ÖVERTAR REGERINGEN!

"Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer." Upp.21:1

~~~~

(Idag sker nye prinsens dop. Dessa frimurarpräster - med det "allseeende ögat"på bröstet, menar att man blir en kristen genom vattenstänk på huvudet. Det är naturligtvis inte sant utan en LÖGN, Man blir en kristen genom tron på evangeliet. Och det bibliska dopet sker genom nedsänkning av hela kroppen.)