DEN STÖRSTA VILLFARELSEN ÄR ATT TRO ATT GUD FINNS I KYRKORNA, I SAMFUNDEN OCH I ORGANISATIONERNA.

ÄR DET INTE OTROLIGT VILKET TÅLAMOD HERREN GUD, JESUS KRISTUS GUDS SON HAR!!

DE SOM SÄGER SIG VARA KRISTNA ACCEPTERAR ATT SITTA SOM ÅSKADARE SÖNDAG EFTER SÖNDAG OCH BESKÅDA DE SOM STÅR PÅ SCENEN - PRÄSTERNA!

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN ACCEPTERA TOMHETEN?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN KÄNNA GUD SÅ LITE?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN LÅTA SIG ÄTAS UPP AV VARGARNA?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN FRIVILLIGT LÅTA SIG FÖRLEDAS?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN TRO ATT GUD FINNS I KYRKORNA?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN LÅTA SIG FÖRFÖRAS AV SATANS FOLK?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN TRO PÅ EN LITEN TORR YNKLIG GUD?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN AV VILKA SOMLIGA VERKLIGEN HAFT ETT MÖTE MED DEN LEVANDE GUDEN  ÅTERGÅ TILL TOMHETEN?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN ACCEPTERA ATT INTE BLI MÄTT?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN TRO ATT MÄNNISKOR VILL HA DET SOM FINNS I KYRKORNA?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN LÅTA SIG LEDAS AV ONDA ANDAR?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN BLI SÅ FÖRFÖRD?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK?

HUR KAN KRISTENHETEN I SNART TVÅTUSEN ÅR TRO ATT GUDS FÖRSAMLING ÄR DEN SOM MAN SER I KYRKORNA?

HUR KAN KRISTENHETEN VARA SÅ IDIOTISK, SÅ DEN SKA HÄLSA ANTIKRIST VÄLKOMMEN

KRISTENHETEN SOM MAN SER DEN, ÄR ETT MISSFOSTER OCH PRÄSTERNA ÄR DE STÖRSTA MISSFOSTREN!

...och inte bara är prästerna missfoster utan bluffmakare - bedragare och bedragna!Det finns ingen som tror sig vara kristen och accepterar de tomma lärorna som prästerna ger som kommer att få ett evigt liv.

Gud är den som prövar hjärtan och funnit att de är cementerade av falskheten i kyrkorna.

I sommar ordnas konferenser och liknande i Sverige.

Showmännen har där sitt lystmäte.

Där ska de beundras, vördas och låta sig tillbedjas.

ÄR DET FLER ÄN JAG SOM KÄNNER ÄCKEL OCH AVSKY ?

GUDS STORA TÅLAMOD ÄR SNART SLUT !