Andrew Murray

2 Korintierbrevet 1:20 Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss.

2 Corinthians 2:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

Andrew Murray - The Self-life: The Hindrance to the Spiritual Life - The Spiritual Life (4 of 16)

Counterfeit Christianity! - Video