Pinsamt var ordet!

Statsledare och myndighetspersoner (som redan är köpta), sitter snällt som små barn och lyssnar när andra barn pratar.

Så är det länderna i världen styrs!


https://www.youtube.com/watch?v=EhHoZfobsv4

Tack och lov, många i landet Sverige - trots att de (Satan och hans folk) gör allt för förstöra det - vaknar till insikt.

Och detta visar vem och vilka som styr landet Norge.

~~~~

Som kristen tackar jag Gud för de många (ofta unga) arbetarna till den kommande skörden innan dörren stängs (de som avslöjat samfund och kyrkor och vill ha sanning) och Jesus kommer tillbaka, för att hämta dem som tror på honom och som har givit sina liv till honom...

Han som är Livets Furste = Jesus Kristus.

"Såsom dessa ljus upplysa rummet, så skola och Kristi efterföljare upplysa världen, dessa som han kallar världens ljus." - David Petander