Det enda som betyder något är om du har ditt namn i Livets Bok.

Vad är Livets Bok?

Livets Bok är den bok där ditt namn finns om du blivit född på nytt. (Johannes 3:3)

Det finns många böcker men bara en Livets Bok.

I de många böckerna finns de uppskrivna som inte tillhör Gud den Allsmäktige.

De som inte är uppskriva är de som vägrat ge sina liv till herrarnas Herre och konungarnas Konung Jesus Kristus.

Varför har de vägrat?

Därför att det kostar.

Lukas 14:25-33

Beräkna kostnaden

25 Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem: 26 "Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. 27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. 28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? 29 Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom 30 och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. 31 Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? 32 Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. 33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

~~~~

Vad innebär det att ha sitt namn i Livets Bok?

De som har sitt namn i boken känner Gud och är känd av honom.

De har fått sina synder förlåtna.

De har överlämnat sig i Guds händer.

De följer sin Skapare Jesus Kristus.

De lyder hans ord som är Bibeln.

De räknar det som varit som avskräde.

De har fått ett liv som varar i evighet.VILL DU HA ETT EVIGT LIV? VILL DU FÅ DINA SYNDER FÖRLÅTNA? VILL DU FÖLJA JESUS KRISTUS? VILL DU HA DITT NAMN I LIVETS BOK?

Bed då denna bön:

"Jesus Kristus jag ger dig mitt liv. Tack för att du tog alla mina synder på korsets trä. Tack för att du tog straffet på dig. Hjälp mig följa dig och bära mitt kors. I Jesus namn jag ber. Amen."

~~~~

Om du bett denna bön (eller liknande), så är du ett Guds barn och har ditt namn i Livets Bok. Lyd Jesus och hans ord och ditt namn ska aldrig suddas ut ur boken.

What Must I Do To Be Saved?