DN DEBATT 27/1. Artificiell intelligens ger fantastiska möjligheter och är så viktigt att fler än naturvetare och tekniker måste delta i samtalet. Inte minst behöver vi i kyrkan tala om människovärdet och framtiden med AI. Risken är att entusiasmen över vad som är möjligt gör att vi glömmer bort att fundera över vad vi bör och inte bör göra, skriver biskop Johan Tyrberg.

~~~~

Alla som läser Bibeln vet att den tid som kommer blir fruktansvärd, värre än den någonsin har varit!

Media, Google, forskare och alla dessa som tror på AI är förblindade av Satan och förstår ingenting.

Satan är denna världens gud

1 Thessalonikerbrevet 5:3  Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

2 Korinthierbrevet 4:4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

Hebreerbrevet 1:10.11 Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;11 de skola förgås, men du förbliver; de skola alla nötas ut såsom en klädnad, 12 och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»