Idag skriver medias journalister (t.ex. i DN) om KLIMATET - som galningar!!!

Det finns EN orsak till det.

Det är för att skrämma människorna.

Det finns INGEN annan orsak.

ABSOLUT ingen!

Skrämsel är Satans bästa taktik.

Men han är också förutom OND, en lögnare.

Han är lögnens fader.

Johannes 8:44  I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Satan har ETT MÅL, EN AVSIKT: att föra människorna ned till helvetet.

Det är hans enda mål.

Han vet att han själv ska hamna i helvetets lågor.

Han vill där kunna fortsätta att plåga människorna.

Hans bästa vapen är mediafolk, de som inte håller sig till sanningen.

De har betalt för att ljuga.

De har betalt för att hålla sanningen fången.

~~~~

Ordspråksboken 12:22 En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar, men de som handla redligt behaga honom väl.

Johannes 8:31-32 Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; 32 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

VILL DU FÖRSTÅ SANNINGEN?ELLER VILL DU LEVA I RÄDSLA?

(Bilden ovan är en symbol på SATANS kontroll av människorna)