Cloned Food Products Near Reality

Are We Eating Cloned Meat?

Credit: Getty Images

"Härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för" (1 Mos 11:6).