För det moderna Sodoms befolkning är doktor Alfred C. Kinsey och hans "forskning" vad Darwin är för evolutionisterna och Marx för kommunisterna. Trots att han bland mycket annat var sadomasochist, bisexuell och blottare, och trots att han och hans institut i "forskningssyfte" medverkade i sexuella övergrepp på hundratals barn, även spädbarn, så anses han fortfarande vara en respekterad forskare världen över.


LIK I GARDEROBEN brukar man tala om ibland. Det kan man verkligen tala om ifråga om doktor Kinsey och de institutioner som låtit sig förvillas av hans arbete.

Vissa författare och forskare har börjat uppmärksamma Kinseys metoder, och det finns en växande kritik mot hans suspekta arbete. Men då skall man komma ihåg att det nu är ett halvsekel sedan hans två böcker gavs ut (1948 och 1953), och att deras inflytande varit i stort sett obehindrat sedan dess. Skadan är redan skedd, och uppvaknandet, om det blir något, kommer alldeles för sent.

Här följer en sammanställning från några intervjuer och recensioner av de böcker som avslöjar Kinseys medvetet förvrängda "forskningsresultat" och hans kriminella medarbetare.

----

"EN BOK KAN AVSLUTA EN ERA"


EFTER PUBLICERINGEN 1948 av "Sexual Behavior in the Human Male", blev zoologen Alfred C. Kinsey den odisputabla auktoriteten på mänsklig sexualitet och fader till den sexuella revolutionen. Med en välplanerad massmediakampanj gjordes Kinsey till "den mest berömda mannen i Amerika, i världen, i ett decennium framåt." Fastän han har varit död sedan 1956, är "Kinsey-inflytandet" t.o.m större idag än när han levde.Alfred C. Kinsey

Alfred Kinsey var aldrig någon opartisk forskare. Han var ute efter att omforma samhället i det fördolda. Han hade redan bestämt sig för hur Amerikas framtid skulle bli, långt innan han sammanställde sin forskning och det vetenskapliga "utslaget" kunde ges.

För att backa upp den stora planen att föra Amerika och världen mot den rasförädlade framtid som den "nya biologins" vetenskapselit drömde om, lösgjorde Kinsey den mänskliga sexualiteten från dess symbios med kärlek och äktenskap. Och för att sedan tillförsäkra sig om att planen skulle bli mer än en trend, arbetade Kinsey intimt med eliten* bland de lagstiftande och medicinska professionerna, för att förändra eller eliminera lagarna mot sexbrott. Dessa radikala förändringar ödelade grunden för det rättsväsen som hade skyddat äktenskapet, kvinnor och barn.

LÄS MER