https://www.youtube.com/watch?v=nyXtHeHNldE


https://www.youtube.com/watch?v=ZZv-1QS-4Y4


Hebreerbrevet 4:13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Matteus 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

What is HELL?

Ordspråksboken 1:24-33, to pastors and all who are hypocrites!

FLY FRÅN DE FALSKA KYRKORNA - DE ÄR MÅNGA!