DN skriver om Eliasson

Försvarsmakten varnade polisen om att myndigheten skulle bryta mot Säkerhetsskyddsförordningen om polisen valde att använda ett krypto som inte var godkänt av försvaret. Trots det beslöt rikspolischefen Dan Eliasson att polisens egna krypto skulle användas, rapporterar Sveriges radio Ekot.

~~~~

Läser Eliasson TALMUD som säger att det är tillåtet att lura dem som inte är judar?

"Just as the Talmud gives Jews the right to cheat Gentiles, so any inquiry into its true teachings by Gentiles is answered deceptively."

Undrar om ansvariga i Sverige ska tillåta brott i evighet...?

Alla? vet att Sverige inte styrs av goda människor utan att det finns krafter (Satans synagoga - Uppenbarelseboken 2:9; 3:9) som vill undergräva det svenska samhällets alla lagar och normer.

Eliasson visste vad han gjorde (man behöver inte vara "expert på brott" för att inse det) då han tillät IBM att ha insyn i det som inte var tillåtet.

Svenska politiker är puppets för de som förstör landet.

De tillåter att en skuggregering styr istället för att kasta ut dem ur landet.

Svenska politiker är kriminella liksom Eliasson.

Eliasson skyller på SÄPO (intervju radion lördag den 7.10) och menar att de har ansvar över vad man får inte får göra inom polisen.

Men är det någon som tror att SÄPO är oberoende av den kriminella skuggregeringen?!

Om SÄPO gjorde det arbete de låtsar att de gör, hade t.ex. Palmes och Lindhs mördare avslöjats.

SUCK!! Har SÄPO någonsin undersökts?!

~~~~

IBM, Google, Facebook, Microsoft, Amazon form enormous AI partnershipOn Wednesday, the world 
learned of a new industry association called the Partnership on Artificial Intelligence, and it includes some of the biggest tech companies in the world. IBM, Google, Facebook, Microsoft, and Amazon have all signed on as marquis members, though the group hopes to expand even further over time. The goal is to create a body that can provide a platform for discussions among stakeholders and work out best practices for the artificial intelligence industry. Not directly mentioned, but easily seen on the horizon, is its place as the primary force lobbying for smarter legislation on AI and related future-tech issues.

~~~~

Uppenbarelseboken 13

11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666 .


~~~~

Läs mer här om de ansvarigas (ansvariga för Sveriges befolkning) underlåtenhetssynd och feghet!