Daniel Kindstedt skriver på DN: "Alla de stora religionerna bygger sin världsbild på ett  “vi” och ett “dom”, de rättrogna mot de otrogna; religionerna är tydligt homofobiska, behandlar kvinnor som andra klassens medborgare, och är ofta främlingsfientliga."

Han skriver:

"Det faktum att P1s morgonandakt nu har vidgats till andra religioner än kristendomen, och ofta är skrattretande urvattnad i sina desperata försök att vara “relevant” (häromveckan var temat “Evangeliet enligt Bruce Springsteen”), ursäktar inte dess existens."

~~~~

Om Kindstedt fick lyssna till sann kristen tro hade han förhoppningsvis blivit berörd av Gud.

Han skriver  om morgonandakterna att de är "skrattretande urvattnade."

Det är sant.

De så kallade morgonandakterna och gudstjänsterna inom media tjänar djävulen och inte Gud.

(Tyvärr är det likadant i samfunden och i kyrkorna.)

De har en uppgift att leda människorna vilse, så de är beredda på det som ska komma: Antikrists (Satans redskap) ankomst och hans styre över hela världen - i tre och ett halvt år.

Det är sant att det finns ett "vi" och ett "dom" i sann kristen tro.

Det finns ett före och ett efter: Ett före omvändelsen "dom" och ett efter omvändelsen "vi".

Det är det Bibeln handlar om: Förlåtelsen för vår synd (alla är syndare) genom Jesus död på korset.

Ja, den nåden är för ALLA människor.

Hoppas Kindstedt om han blir svårt sjuk eller desperat på annat sätt (om inte förr) söker den sanne Guden, så han också kan höra till "vi".

Då hade han sett att Bibelns Gud inte behandlar kvinnor illa utan tvärtom och att den tvärtom inte är främlingsfientlig (om främlingarna är i landet av en rättfärdig orsak).

Ja, Bibeln skriver om syndigt sex = homosexualitet t.ex..

Sex mellan samma kön är "avskyvärt" enligt Guds ord.

3 Mosebok 18:22 "Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt."

Allt som Bibeln skriver är sanning eftersom Gud inte kan ljuga (till skillnad från människor).

Men utan insikt, förstånd och uppenbarelse läser man Bibeln som Satan själv.

Det gör Daniel Kindstedt.Filipperbrevet 2:9-11 Därför har Gud också
 upphöjt honom över allting
 och gett honom namnet
 över alla namn, 
 10 för att i Jesu namn
 alla knän ska böjas,
 i himlen och på jorden
 och under jorden,
 11 och alla tungor bekänna
 att Jesus Kristus är Herren,
 Gud Fadern till ära.