Vad säger Gud om homosexualitet?

~~~~

Idag kan du höra på Satans gudstjänst från Härryda kommun:

"Härryda kommun där Mölnlycke är huvudort,  uppmärksammar kommande Europride tillsammans med Westpride Göteborg redan i maj och därför bjuder Råda församling och kyroherde Daniel Tisell in till en gudstjänst med pridetema." källa

~~~~

Går du i kyrkan för att höra Satan tala. Om, så är "gudstjänsten" från Härryda en utmärkt källa!

Lyssna på Daniel Tisell så får du ditt lystmäte av lögn och kan fortsätta i din homosexuella synd.En bild på en bov som kan vara kyrkoherde
Tisell.

Han talar utifrån sitt eget förstörda lögnhjärta istället för utifrån Guds kärleksfulla hjärta.

Jesus säger:

Johannesevangeliet 17:21-22  Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett:

1 Korintierbrevet 6:17 jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.

Sanna kristna är alla födda på nytt (Johannes 3:3) vilket inte de falska herdarna är.

Därmed kan de höra Guds röst att fly från de falska kyrkorna med sina lögnaktiga herdar med sin falska undervisning. 

Dessa "herdar" som undervisar utifrån sitt eget hjärta men inte från Jesus hjärta.

~~~~

2 Timotheosbrevet 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

SÖK DEN LEVANDE GUDEN (Jesus) OCH HAN SKA RÄDDA DIG FRÅN ULVARNA (samfund och svenska kyrkan präster bl.a.Tisell) OCH DET EVIGA HELVETET!

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO