Idag kan du höra på Satans gudstjänst från Härryda kommun.

"Härryda kommun där Mölnlycke är huvudort,  uppmärksammar kommande Europride tillsammans med Westpride Göteborg redan i maj och därför bjuder Råda församling och kyroherde Daniel Tisell in till en gudstjänst med pridetema." källa

Går du i kyrkan för att höra Satan tala. Om, så är "gudstjänsten" från Härryda en utmärkt källa!

Lyssna på Daniel Tisell så får du ditt lystmäte av lögn och kan fortsätta i din homosexuella synd.


En bild på en bov som kan vara kyrkoherde
Tisell.

Han talar utifrån sitt eget förstörda lögnhjärta istället för utifrån Guds kärleksfulla hjärta!

Jesus säger:

2 Timotheosbrevet 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

SÖK DEN LEVANDE GUDEN (Jesus) OCH HAN SKA RÄDDA DIG FRÅN ULVARNA (bl.a.Tisell) OCH DET EVIGA HELVETET!

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO