Att kontanterna "sinar" är för att Guds fiender ska kunna sätta sin gud Satan på tronen i Jerusalem.

Det är den enda orsaken!

Det finns  ingen annan orsak, vad än media säger.

Media med dess journalister är lakejer för de som styr världen.

Vänta dig INTE att det kommer någon sanning från deras mun.

Uppenbarelseboken 13:15-18 Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. 16 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, 17 så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld.