Ingen är kristen som inte är född på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

De flesta som säger sig vara kristna ljuger.

Ingen är kristen som inte lyder Jesus.

Ingen är kristen som går sin egen väg.

Ingen som struntar i vad Gud säger i sitt ord är kristen.

Att vara kristen kostar.

Det kostar vänskap med världen.

Falska kristna älskar världens beundran.

Falska kristna vill vara vän med världen.

Jakobsbrevet 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Det kan kosta din familj att vara en sannt kristen.

Det kan kosta ditt liv att vara en sannt kristen.

Falska kristna älskar att stå i rampljuset.

Falska kristna kompromissar med sanningen.

Falska kristna älskar inte sanningen (Jesus).

Om de älskade sanningen hade de gått den smala vägen.

Om de älskade sanningen hade de gått ur de babylonska kyrkorna (samfund, kyrkor etc.).

De flesta som säger sig vara kristna känner inte Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Världens människor älskar falska kristna.

Världens människor lyssnar gärna på deras lögner.

Falska kristna stryker världen medhårs.

Falska kristna har ingen nöd för de som går förlorade.

Falska kristna säger sig älska världens människor, men struntar i deras själ.

Falska kristna låter sig luras av Satan.

De säger sig vara kristna men känner inte Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Falska kristna ska en dag stå inför Guds ansikte och göra räkenskap för sin synd.

Falska kristna ska få betala för sin synd att de valde att vara vän med världen.

Falska kristna ska få betala för sin synd att de inte ville överlåta sig till Jesus Kristus - deras Skapare och omvända sig.

Falska kristna ska få betala för sin synd att de vägrade gå den smala vägen.

FALSKA KRISTNA KAN INTE VÄNTA SIG ATT FÅ ETT EVIGT LIV!

Hebreerbrevet 3: 7-11 I dag, om ni hör hans röst, 8 så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. 9 Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år.10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. 11 Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila.