De flesta som kallar sig kristna ljuger.

Orsaken är att de inte är kristna utan ljuger och säger de är kristna.

En som är sannt kristen är född på nytt.

Jesus svarade Nikodemus: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Johannes 3:3

En falsk kristen kan tro på onda andar som finns i new age-lärorna, i Mormonernas lära, i Sjundedagsadventisternas lära, i Katolikernas lära, i Jehovas Vittnes lära, etcetera - och ändå kalla dig kristen.

Det är inte ovanligt att judar kallar sig kristna (t.ex. Jonathan Cahn och Mark Biltz), men är ulvar i fårakläder.

John  Hagee som idoliserar judarna och därmed har en fel lära, är en ulv också! Han läser Skriften som Satan gör.

Det är fritt fram att kalla sig kristen utan att vara det.

Människor inom samfund och kyrkor säger sig vara kristna fast de gått i förbund med Satan. (Se: Sveriges Kristna Råd - "Medlemskyrkor").

Att vara född på nytt är ett verk av Gud. Inte av en människa.

En sannt kristen är född från ovan.

En falsk kristen är inte född från ovan utan följer Satan, som är denna världens gud.

En falsk kristen är inte beredd att betala ett pris för att få tillhöra Gud.

En falsk kristen behagar världen och är världens vän.

En falsk kristen styrs av sina onda begär.

En falsk kristen är ledd av pastorer och präster i stället för av Guds Ande.

En falsk kristen lyder inte Gud.

En falsk kristen går sin egen väg och är upprorisk mot Gud, mot hans Ande och mot hans bud.

En falsk kristen är en hycklare - en farisee: fin på utsidan men på insidan full av döda ben.

Matteus 23:27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

En falsk kristen får förlåtelse av Jesus, om denne omvänder sig och ber om förlåtelse för sin lögn, sitt hyckleri, sin synd.

En falsk kristen får förlåtelse av Jesus om denne lever i lydnad efter omvändelsen och lever för att behaga Gud och inte sitt kött (sin gamla människa).

ÄR DU FÖDD FRÅN OVAN? Are You Saved?

OM INTE SKA GUD SPOTTA UT DIG UR SIN MUN! 

Uppenbarelseboken 3:16