Låt översätta om du inte kan engelska - LÄS: 

Jesus Christ is Against Unity With The Roman Catholic Church

Ever since the Lord Jesus Christ saved my soul from the darkness of the Roman Catholic system, I have been warning people about them. Most of the time my warnings have fallen upon deaf ears, and now we have lived to witness, the poisonous fruit of Rome, growing inside many of the modern day “Christian” churches. Rick Warren, who has been called “America’s Pastor,” has recently referred to the present Pope Francis, as “our Pope.” The apostasy sirens should be sounding full blast after hearing something like that! The demons are having a party, because of their great success in infiltrating just about every denomination around! 

Read more


Detta är en sanning även i Sverige.

Jag som har denna blogg vet ingen kyrka eller samfund som inte accepterar och omsluter denna Satans kyrka, som är den katolska kyrkan!

Att den är full av pedofiler, mördare och allt som hör Satan till, blundar den så kallade kristenheten för.

Med dessa vidrigheter hör naturligtvis även allt annat, som tillhör Guds motståndare, Satan.

Ett exempel är accepterandet av homosexualitet.

Ett annat är accepterandet av villoläror såsom t.ex. Alfa-kursen och New Wine-läran.

Dessa hycklare kommer att hamna bland de andra getterna - i Eldsjön!

Du som bryr dig om din själ kan se på denna blogg under kategorin HELL, vad som händer "getterna".

Getter är alla de, som inte vill tro på Herren Jesus Kristus, som dog för syndare (alla är under syndens välde Rom. 3:9-18).

Getter är alla de som aldrig blivit födda på nytt. (Joh. 3:3)

Getter är alla syndare som inte vill lyda Gud och ge honom äran.

De kallar sig kristna, men är HYCKLARE.

De är så blinda, så de vet inte ens om att de är avfallna från tron på världens Skapare, som en gång lagts fram inför dem.

(Du måste bli född på nytt för att se Guds rike Joh. 3:3 )

Uppenbarelseboken kallar dem för HUNDAR:

Uppenbarelseboken 22:15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

HUR KAN NÅGON TRO ATT JESUS VÄRLDENS FRÄLSARE ACCEPTERAR SATANS KYRKA!!?

HUR BLINDA ÄR INTE SATANS FOLK!

Matteus 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

GUDS RIKE ÄR NÄRA - OMVÄND DIG!

Matteus 25:31-34
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Hebreerbrevet 12:1 låt oss lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss,

~~~~

The Eternity Of Hell Torments (The misery of the wicked in hell will be eternal) by Jonathan Edwards audio/sermon