1 Mosebok 11:6 Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för."

DE SOM VÄGAR ATT BÖJA SIG FÖR KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE OCH DÄRMED FÅ ETT EVIGT LIV - DE VÄLJER ATT PÅ EN KONSTGJORD VÄG FÖRSÖKA SKAPA EVIGT LIV. DE KOMMER ATT BLI SNOPNA, DÅ DE SKA FINNA ATT DE ÄR I HELVETETS HÅLOR, DÄR DE TORTERAS AV DEMONER - I EVIGHET!

Ordspråksboken 8:36 "Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden."

HÄR kan du se en film på svt-media om hur de sjuka vetenskapsmännen arbetar för att kunna sätta upp ROBOTEN i Jerusalem.

De kommer att lyckas. Hur kan man veta det?

Jo, för att den Allmäktige Guden har sagt det.

Uppenbarelseboken 13:11-18 Vilddjuret från jorden

"Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex."

OM DU TILLBER VILDDJURET (SATAN I FORM AV EN ROBOT) OCH TAR DESS MÄRKE PÅ DIN HAND ELLER DIN PANNA, SÅ KOMMER DU ATT PLÅGAS I ELD OCH SVAVEL - I EVIGHET!

Uppenbarelseboken 14:8-12

"Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin." 9 En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Tro inte att de säger vad deras avsikt är!!

VAD VÄLJER DU: HIMMEL ELLER HELVETE!?

DÖD ELLER LIV? LIVET-DÖDEN?

Den som tror på Jesus Kristus

har ett evigt liv! Johannes 3:16-18