"Jag (Jesus) är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
John 10:11-13

"Jag vet att när jag (Paulus) lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida." Apostlagärningarna 20:29-30

Så är det kristna ledarskapet i Sverige (och i övriga världen).

De bryr sig inte om fåren utan låter vargen riva dem!

Deras mål är att dra lärjungarna över på sin sida med sina lögner.

AKTA DIG FÖR DEM!!


Här är några av deras knep:

1, De lär ut idoldyrkan (avgudadyrkan) genom att se upp till Israel och judar.

2. De låter antikrister - rabbiner och andra judar som inte är födda på  nytt , att predika i kyrkorna.

2. De uppträder på scener och gör sig märkvärdiga över dem som lyssnar.

4. De lär ut om att betala tionde som är falsk undervisning. Detta för att roffa åt sig själv av lärjungarnas pengar.

5. De lockar om att New Wine är frän Gud medan den rörelsen är från Satan och besätter människorna.

6. De säger inget om att de har skrivit under Världskyrkans tro genom ekumenin.

7. De bjuder in trospredikanter och andra falska kristna att predika.

8. De undervisar inte om hela sanningen.

9. De tar gärna emot pengar från staten genom SST (nämnden för statligt stöd till trossamfund).

10. De meddelar inte SST om medlemmar aldrig syns i deras kyrka.

11. De tar aldrig emot förmaning utan har alltid rätt.

12. De är upproriska och högmodiga.

13. De vill bli betjänade men aldrig själva tjäna.

DE ÄR AVSKYVÄRDA!

DERAS ÖDE ÄR DEN BRINNANDE UGNEN!

"Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta?" Matteus 13:47-51

"Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."
 Matteus 25:45-46

------

En sant kristens största fiende är därför ulvarna.

De är utklädda att likna den sanne herden som är Jesus Kristus.

Men de är i verkligheten Satans getter!

"Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.  Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er." Matteus 10:16-20 

~~~~

Här är en av ulvarna Torbjörn Freij

~~~~