Det finns folk och folk och människor och människor. Vissa människor beter sig inte som folk men kallas ändå folk och propsar på att få kallas folk och en del beter sig inte som människor, det vill säga civiliserat och respektfullt, men anser ändå att de och deras beteende har ett lika värde.

Ett allas lika värde!!!

Detta “allas lika värde” verkar bero på hur mycket folk och enskilda människor syns och inte minst hörs. Att synas och höras är något som folk och människor kan påverka själva och i dagens Sverige finns det massvis med folk och människor som syns och hörs men även ett stort antal som inte syns och hörs.

På grund av att de sistnämnda väljer att inte synas och höras, att inte göra något större väsen av sig, så faller de i praktiken (inte i teorin) utanför det begreppet “allas lika värde“. På papperet står det att de är lika mycket värda (och ingen motsätter sig detta) men i handling, i bemötande, behandlas de inte som om de är lika mycket värda som de vilka ständigt syns och hörs och som dessutom har många som för deras talan.

De som för deras talan är de etablerade medierna, myndigheter, kyrkor och samfund, välgörenhetsorganisationer och privatpersoner med mera. Oavsett om de har rätt att vistas i landet eller inte så har de förutom sin egen röst, samt sina landsmäns och släktingars röster (när det kniper), många andras röster, till skillnad från dem som är uppfostrade till att inte vara till besvär för andra människor eller till så lite besvär som möjligt.

De som har fått en “svensk” uppfostran och alla som tillhör den äldre generationen ser i regel (självklart finns det undantag) det som ett nederlag att ligga andra människor till last. Det ses helt enkelt som något skamligt att inte kunna klara sig själv och att kräva en massa från samhället. Att leva på socialbidrag, eller något som ens kallas bidrag, är kännetecknande för förlorare och inget som det gärna pratas högt om.

Som svensk förväntas du att kunna klara dig själv utan samhällets hjälp och helst utan några andra människors hjälp.

Läs mer