Livet på jorden leder till två platser:

himlen eller helvetet.

Det finns alltså två vägar.

Den ena vägen leder till himlen, den andra vägen leder till helvetet.

Innan människan mött Gud och valt livets väg, går hon på vägen mot helvetet.

Människan vet inte detta, utan lever som om det bara fInns en väg.

Men Gud söker henne (i sin tid) och vill visa sig för henne.

~~~~

Gud har alltsedan Skapelsens början haft en plan.

Planen är att människan ska komma hem till himlen, där han finns.

Gud har också skapat djävulen, som innan han föll var en ängel.

Här kan du läsa om honom:

1 Mosebok 3:1-24; Lukas 10:18; Jesaja 14:12-15; 2 Korintierbrevet 11:14; Hesekiel 28:1-19; Uppenbarelseboken 20.

(Du som inte har en Bibel (sanningens bok) har blivit lurad av Satan, för att du ska komma till helvetet!)

Djävulen eller Satan blev genom SYNDAFALLET (1 Mosebok 3) denna världens gud. (1 Johannes 5:19)

Satan vill ha människan hem till sig - till helvetet.

Men Gud vill rädda människan från djävulen och helvetet.

Dock, människan väljer oftast att vända ryggen mot Gud och gå sin egen väg, som alltså är Satans väg, som är vägen till helvetet.

Det är tragiskt!

Att välja väg i livets slutskede är oftast (det finns undantag) för sent.

Gud har tålamod, men han kan också släppa taget om en människa, som inte vill höra hans röst och vända om till honom.

Dessutom, vi lever alla ett andetag från DÖDEN.

Människan får av Gud en längtan.

Längtan kan föra henne till Gud, om hon inte ger upp.

Jesus säger: "Jag är livet! Välj livet!"

(Johannes 14:6)

VÄLJ LIVETS VÄG SOM LEDER TILL HIMLEN!

VÄLJ INTE DÖDENS VÄG SOM LEDER TILL HELVETET!

Matteus 10:28 "Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Ordspråksboken 15:24 Den förståndige vandrar livets väg uppåt, så att han undviker dödsriket där nere.

(Leonard Ravenhill said, “Hell has no exits.” People pray in Hell, but no one ever answers. It’s too late. There is no hope.)