En av 2000-Talets Vetenskaps läsare framförde till mig via en av föreningens styrelseledamöter att ”det där med att isbjörnarna hade blivit fler kunde ju absolut inte stämma”, och efter att ha läst Michael Zazzios artikel om det, så sade sig läsaren inte längre kunna lita på mig. Förutom denna information fick jag veta att läsaren inte hade Internet och således inte kunde kontrollera fakta på egen hand.

Kritiken från läsaren föranledde mig att åter granska de källor som låg till grund för mitt påstående i den sista av de tre artiklar som ingick i klimatartikelserien som publicerades i nummer 3/2018, 4/2018 samt 1/2019. Till min glädje fann jag förutom de redan kända källorna ännu fler vetenskapliga artiklar som gav ett mer än trovärdigt stöd för mitt ”djärva” påstående om att den globala isbjörnsstammen som på 1950-talet och vid fridlysningen år 1972 bestod av omkring 5000 individer numera ligger på omkring 20000 - 30 000 individer.

Läs mer

Den moderate riksdagsmannen Jan Ericson har hamnat i blåsväder (eller heter det "extremväder" nu för tiden?) efter att han i Aftonbladet har kritiserat en av klimatalarmisternas högste företrädare, Johan Rockström. Jan Ericson har kallat honom för domedagsprofet och dessutom hävdat att det inte finns något stöd i forskningen för att kunna tala om att det skulle pågå en klimatkris.

Läs mer

~~~~

Jesus bar inte bara vår synd, han bar alla våra sjukdomar!! Jesaja 53:4-6