Naturligtvis retar videos som dessa alla de falska kristna som älskar "sin kyrka" - mer än den de säger sig följa nämligen Jesus Kristus!

Dessa "kristna" kommer att vara, ju mer vi närmar oss slutet på denna världen, de värsta förföljarna för de sanna kristna - de som är födda från ovan.

HAR DU OCKSÅ BLIVIT FÖRGIFTAD AV DE RELIGIÖSA DEMONERNA I SAMFUNDEN OCH "KYRKORNA

~~~~

"A key sign of the broad roader....."


"We are not going to have to endure the evil for much longer, and what we really want will be coming soon."