Ancient Greek δῆμος (dêmos, the people).

DEMOS betyder FOLKET.

Med andra ord DEMOKRATI är när Folket styr.

Varje generation tror att just den ska förändra världen till det bättre.

Det finns en Gud och en Satan.

Satan tycker det är perfekt att människan engagerar sig i att försöka skapa fred och att ha organisationer såsom t.ex. Amnesty.

På så sätt håller han uppe människans falska hopp om FRED och att människan är god.

Men de som har öppna ögon och vågar se verkligheten, kan se att världen blir sämre och sämre och värre och värre i sin ondska.

VARFÖR är det så?!

Därför att människan är ond från födelsen!

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa (Adam) kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Markus 7:21-22 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

~~~~

I sandlådan kan du att människan inte är god från födelsen.

I äktenskapet kan du se det.

I familjen kan du se det.

I arbetslivet kan du se det.

I vänskapen kan du se det.

DET FINNS INGEN DEMOKRATI I HELA VÄRLDEN SOM FUNGERAR.

DE SOM PÅSTÅR DET ÄR INGET ANNAT ÄN LÖGNARE.

Finns det en lösning?

JA, det finns en lösning.

EN LÖSNING - inte många lösningar.

Lösningen är att få ett nytt hjärta!

VA!!

"Ett nytt hjärta"!

Inte går det!

JO!

Du måste bli född på nytt!

Johannes 3:3-6 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt[a] kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

DU MÅSTE BLI FÖDD FRÅN OVAN - AV GUD!

Då faller täckelset av från dina ögon som förblindat dig, så du inte kunnat se din synd.

Guds NÅD är det att du kan se!

NÅD och åter NÅD!

Ingen kan klappa sig för bröstet och tro att det är genom egen godhet som man fått sina ögon öppnade!

NEJ, det är NÅD!

Det är Guds godhet mot dig.

Du som söker sanningen - du som vill betala priset - du som vill tro - be denna bön och du ska av Gud (genom Jesus) försättas från mörkrets onda rike in i Guds goda underbara rike:

Bön om syndernas förlåtelse Psalm 51

Gud, var mig nådig enligt din godhet,
utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.
Två mig ren från min missgärning,
rena mig från min synd.
Ty jag känner mina överträdelser
    och min synd är alltid inför mig.
Det är mot dig jag har syndat
    och gjort det som är ont i dina ögon.
Du är rättfärdig när du talar,
    du är ren när du dömer.
Se, i synd är jag född,
    och i synd blev jag till i min moders liv.
Du vill ju ha sanning i mitt innersta,
lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.
Rena mig med isop, så att jag blir ren,
två mig, så att jag blir vitare än snö.

    AMEN!

1 Petrus 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.

~~~~