Ja, demoner finns.

De är Satans arbetare.

Demoner plågar människan.

Demoner vill ha en kropp att bo i.

Demoner flyr för namnet JESUS!

Matteus 8:28-34

28 När han så hade kommit över till gadarenernas land på andra stranden, kommo två besatta emot honom, ut från gravarna där. Och de voro mycket våldsamma, så att ingen kunde färdas den vägen fram.

29 Dessa ropade då och sade: »Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss, förrän tid är?»

30 Nu gick där långt ifrån dem en stor svinhjord i bet.

31 Och de onda andarna bådo honom och sade: »Om du vill driva ut oss så låt oss fara in i svinhjorden.»

32 Då sade han till dem: »Faren åstad.» Och de gåvo sig åstad och foro in i svinen. Och se, då störtade sig hela hjorden utför branten ned i sjön och omkom i vattnet.

33 Men herdarna flydde; och när de hade kommit in i staden, omtalade de alltsammans, och särskilt vad som hade skett med de besatta.

34 Då gick hela staden ut för att möta Jesus; och när de fingo se honom, bådo de att han skulle begiva sig bort ifrån deras område.

~~~~

En människa som blivit frälst - tagit emot sin Herre och Frälsare ska inte ha demoner som styr och leder.

En människa som blivit frälst - tagit emot sin Herre och Frälsare leds av den Helige Ande, lyder Gud och hans ord och flyr det onda!


https://www.youtube.com/watch?v=6W4qdSxamEA

"My testimony of when I first realized Jesus is absolutely real, the spiritual realm is real, and demon type things are real too. Essentially in this video I talk about when I was attacked by some strange black entity thing in the night, more than once, then one night a third party saw it happening and used the name of the Lord Jesus to get rid of it and I simultaneously saw this take place in the spirit.

If you're interested in getting saved or looking for more about Jesus here is a link to my dad's site that has some articles about salvation and deliverance and other things. It also has his book on there which you can buy a paperback version if you want, or he gives a PDF version away for free because sharing the word is more important.
http://www.shadow-free.com/

In the video I mention that particular 'hat man' character and this website here which seems to describe what I saw very well. It also has many comments at the bottom of people and their descriptions/experiences with this thing."
http://urbanlegendfolkloremyths.blogspot.se/2010/01/shadow-people-hat-man.html

~~~~

Freedom from demons of NEW AGE - YOGA - OCCULT - KUNDALINI -


https://www.youtube.com/watch?v=cyOLiWivyew

~~~~

Be careful for the "deliverance ministry" so-called. I myself was also in the occult, new age and so on. I did not need any "deliverance" but many where the people who thought I must have that, as I had been in the occult. But that is/was just rubbish!!