Idag på radion:

Jag sökte kontakt med min döda pappa

Nataschas pappa dog när hon var åtta år och allt sedan dess har hon saknat honom. När hon sen i vuxen ålder fick kontakt med ett medium förändrades allt.

~~~~

En kvinna som heter "Anna-Lena", säger sig förmedla kontakt från andra sida.

Människor vet inte att Satan finns och att han har demoner till sin hjälp.

Demonerna känner oss och vill dessutom ta sin boning i människan.

Bibeln har många berättelser, där man kan läsa om människor som blivit befriade från demoner. (Själv har sett flera demoner flyga ur en människa efter bön.)

Det är demoner som talar genom medier!

~~~~

Livet handlar om att ta emot syndernas förlåtelse och bli fri från synden.

Det var därför Jesus kom till jorden.

Hade han inte varit den han var - Guds Son, hade aldrig judarna korsfäst honom.

Men han var ett hot för dem. Därför korsfäste de honom.

(OBS: Jesus gav sitt liv. Ingen kunde ta det från honom!!)

Jesus var sanningen och sa sanningen. Det avskydde judarna.

Gud vill att människan ska omvända sig från sina synder och tro evangeliet. 

Markus 1:15 Jesus sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!" 


Jesus  straffades för våra synder.

1 Petrus 2:24 Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten;

~~~~

Demoner finns - de är verkliga. De plågar människan.

För att föra henne till den plats där de själva finns, så ljuger de.

De använder "medium" som också är lurade.

När människan dör, så kommer människan antingen till helvetet eller till himlen.

De flesta människor hamnar, där Gud inte vill de ska hamna: i HELVETET!

Helvetet skapades för de fallna änglarna - inte för människan.

Matteus 25:41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 

~~~~

OBS - EN KRISTEN SOM KÄNNER GUD SKULLE ALDRIG FÅ HÖRAS I MEDIA!

Media (press, radio, tv.) är inte ett redskap för sanningen!

En sannt kristen är ett hot för media.

Falsk kristen tro såsom t.ex. Svenska kyrkans, får gärna höras i media för att föra människorna vilse - och därmed gå förlorade.

NÄR DU DÖTT UTAN ATT HA GIVIT DITT LIV TILL DIN SKAPARE JESUS KRISTUS. KOMMER DU ATT MÖTA ALLA DE HEMSKA VARELSERNA SOM MEDIUM (som "Anna-Lena") LURAT DIG MED OCH FÅTT DIG ATT TRO PÅ!

~~~~

Hebreerbrevet 10:31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.