Kort historik över

Den Hebreiska Bibeln

samt en jämförelse mellan olika svenska översättningar

av Bo Hagstedt

Läs mer

~~~~