Antikrist beskrivs i Bibeln som laglöshetens människa, fördärvets son, syndens människa, förtappelsens son, bedragaren, lögnaren, motståndaren med mera. Han är Satans och ondskans redskap, en motståndare till Kristus, och har byggt upp/bygger upp sitt eget system (rike), det antikristliga systemet, här på jorden med hjälp av sina tjänare bland människorna.

Än så länge har inte Antikrist gjort sig synlig för världen (han kommer att framträda öppet som person först när det som hindrat honom röjts undan, 2. Tess. 2:6-7) men han finns i världen (1 Joh. 4:3) genom sin ande, Antikrists ande, som verkar överallt, och idag särskilt påtagligt inom kyrkor och samfund för att få de kristna, Guds barn (de frälsta/pånyttfödda) att (om det fortfarande finns några sådana där eller om de låter sig lockas dit av någon Satans tjänare), inlemmas i hans och hans tjänares system vilka alla omskapar sig till att likna ljusets änglar för att få de kristna på fall och in i avfall.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

Främst sprider Antikrist villfarelse om Jesu natur (1 Johannesbrevet 2:22,23, 2 Joh. 7). Han vill få människor att förneka Jesu gudom, för att ta ifrån dem deras möjlighet till frälsning och evigt liv. För att bli frälst måste man tro att Jesus är Guds Son. (Joh. 20:31, Joh.3:17,18 1 Joh.5:10-13).

Påståenden som att det finns många olika vägar till Gud (en väg för kristna, en väg för judar, en väg för muslimer, en väg för buddister etcetera) och att alla människor som är ”snälla” förr eller senare kommer att bli frälsta oavsett vad de tror och vad de gör eftersom Gud/Jesus älskar alla och har överseende med allt, är exempel på hur man inom kyrkor och samfund förnekar Jesu natur och gudom och tar ifrån människor deras möjlighet att bli frälsta och få evigt liv.

Antikrists ande kommer vidare med förtal mot pånyttfödda kristna som strävar efter att följa Guds ord och bibelns lära (kallar dem dömande, kritiska, kärlekslösa, obarmhärtiga etcetera) och han bedrar och förför massorna, de som hade kunnat bli frälsta och inte minst de som en gång har blivit frälsta men som har valt att vandra den breda vägen (att anamma Satans kärleksbudskap som handlar om att kristnas främsta plikt är att älska och att fixa världen och världens människor) vilket kyrkorna och samfundens ledarskap propagerar för i sina avgudatempel men som leder till fördärvet.

Läs mer