Judarna väntar på sin messias.

Denne messias är inte Jesus.

Judarnas messias är en falsk messias.

Satan skall sända sin son (en jude enligt Guds Ord).

Denne "son" är en människa besatt av Satan själv.

Hans namn är Antikrist.

Om denne Antikrist, kan du som inte vill vara okunnig (som de falska kristna som stöder sionismen), läsa i Uppenbarelseboken kap. 13 och 14.

Daniels bok kap. 11 och 12 talar även om denne föraktlige man som judarna (det judiska folket) ska ta emot.

Jesus Guds Son sändes till jorden för din och min skull för att utplåna våra synder.

~~~~

Filipperbrevet 3:2-3 Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting,

1 Johannes 1: 9-10 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.


Romarbrevet 2:29  Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.Isaiah 28:5 In that day the LORD of hosts will become a beautiful crown And a glorious diadem to the remnant of His people;

God will save a "REMNANT" OF HIS PEOPLE - the Jews.

Gud ska frälsa en "KVARLEVA" AV SITT FOLK - judarna.

~~~~

Läs här om Ebba Busch Thor, ett exempel på stor okunnighet:

Image Of Jewish Temple Photoshopped Over Jerusalem Mosque

More so called Christians who have sold their soul to Satan!